Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowa Konferencja 19-20 marca 2013 Warszawa
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” 19-20 marca 2013 r. Warszawa
W dniach 19-20 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” zorganizowana przez CINN KBPN we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a także Włoskim Reitox Focal Point oraz Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

Konferencja służyła wymianie doświadczeń dotyczących monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie, a także dyskusji nad możliwymi kierunkami rozwoju polityk antynarkotykowych.  W ramach poszczególnych sesji omawiano zasady i charakterystykę monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem opisu modelu wprowadzonego we Włoszech. Dodatkowo podczas konferencji przedyskutowano przykłady ewaluacji i monitorowania realizacji strategii antynarkotykowych wraz z zaprezentowaniem podejścia polskiego. Spotkanie zakończyło się analizą różnych przykładów krajowych monitoringów zjawiska narkotyków oraz działań podejmowanych w odpowiedzi na rozpoznane problemy.

W trakcie konferencji CINN KBPN zaprezentowało uczestnikom nowy podręcznik pn. „Tworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii” (dostępny tutaj), który stanowi polski przekład publikacji Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii “Building a national drugs observatory: a joint handbook”.

Różnorodność zaprezentowanych modeli monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii potwierdziła wielowymiarowy charakter problemu narkotykowego oraz szeroki zakres działań podejmowanych w celu reakcji instytucjonalnej na  konsekwencje z nim związane. Zbieranie i analiza danych na temat problemu narkotykowego stanowi zatem kluczowy element prowadzenia skutecznych i dopasowanych do potrzeb działań zaradczych. Możliwe  jest to dzięki bieżącemu uaktualnianiu stanu wiedzy o charakterystyce zjawiska narkomanii zarówno na poziomie krajowym jak też w skali regionalnej i lokalnej.

Program konferencji 19-20.03.2013 r. Warszawa (strona 1)

Program konferencji 19-20.03.2013 r. Warszawa (strona 2)

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii