Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o naborze do VIII edycji szkolenia PTZN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w VIII Edycji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień

PTZN zaprasza do uczestnictwa w VIII Edycji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie:

1. INSTRUKTOR  TERAPII UZALEŻNIEŃ

2. SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

■ Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub planujących pracować zawodowo w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków

Program szkoleniowy PTZN został zatwierdzony i rekomendowany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

■ Szkolenie to przygotowuje do uzyskania certyfikatu honorowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia

WARUNKI PRZYJĘCIA DO PROGRAMU

Instruktor Terapii Uzależnień

Specjalista Terapii Uzależnień

■  minimum średnie wykształcenie

■  dla osób z doświadczeniem własnego uzależnienia - minimum 4 lata  ciągłej abstynencji i ukończony program terapii własnej

■ wymagane doświadczenie w pracy terapeutycznej z uzależnionymi od narkotyków:

- I + II Moduł szkolenia- od 0 do 2 lat praktyki

- II Moduł szkolenia- więcej niż 2 lata praktyki

■ ukończone studia wyższe

■  dla osób z doświadczeniem własnego uzależnienia – minimum 4 lata ciągłej abstynencji i ukończony program terapii  własnej

■ wymagane doświadczenie w pracy terapeutycznej z uzależnionymi od narkotyków:

- I + II Moduł szkolenia- od 0 do 2 lat praktyki

- II Moduł szkolenia – więcej niż  2 lata praktyki

PROGRAM

■ Całość szkolenia obejmuje ok. 2 lata nauki w tym treningi, wykłady , warsztaty , staże i superwizje, zgodnie z regulaminem i programem zamieszczonym na stronach internetowych KBdsPN

■ Część dydaktyczna programu będzie realizowana w trybie spotkań trzydniowych i częściowo czterodniowych -w tym weekend, raz w miesiącu (z przerwą wakacyjną). Bieżące informacje o naszym programie zamieszczane są na stronie: www.ptzn.katowice.pl

■ Sesje wykładowo-warsztatowe odbywają się w Katowicach (baza dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego), dwa treningi- w Wiśle

KOSZT  SZKOLENIA (koszty części dydaktycznej i treningowej oraz stażu 120 godz. w I Module):

 

 

Szkolenie od

I Modułu

Szkolenie od

II Modułu

Płatności

Instruktor  terapii uzależnień

6780

4720

płatne w  4 kwartalnych ratach

Specjalista terapii  uzależnień

6980

4920

płatne w  4 kwartalnych ratach

■  koszty staży i superwizji po II Module szkolenia mogą być dofinansowane przez KBdsPN  zgodnie z aktualnie obowiązującym  regulaminem, patrz: www.narkomania.gov.pl

 

ZGŁOSZENIA  I OPŁATY

■ Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń- rekrutacja od października 2012r.

Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie na szkolenie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie listem poleconym wraz z dokumentami na adres:

Polskie Towarzystwo  Zapobiegania  Narkomanii  oddział Katowice,

40-009  Katowice   ul. Warszawska 19, z dopiskiem „Szkolenie VIII”

Planowany początek szkolenia – styczeń/luty 2013r. ( po zebraniu grupy uczestników z potwierdzoną wpłatą pierwszej raty)

■   Osoby zakwalifikowane na szkolenie :

-   zostaną powiadomione telefonicznie i listownie o zakwalifikowaniu i szczegółowym programie zajęć,  oraz o miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć

-  w wyznaczonym terminie dokonają wpłaty pierwszej raty za szkolenie na wskazane  konto

-  na pierwszej sesji szkoleniowej otrzymają harmonogram sesji  pierwszego roku szkolenia

 

KONTAKT: W sprawach dotyczących szkolenia można się kontaktować  - kierownik szkolenia:

MAŁGORZATA   POLECIŃSKA tel.  kom.  880 433 668; e-mail:  rzata@tlen.pl

JOLANTA  FURA tel.  32-206 82 17 w  godz.15.oo – 18.oo

 

Treść ogłoszenia i wniosek zgłoszeniowy w formacie doc

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii