Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs - Ewaluacja programów profilaktycznych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konkurs na realizację zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii"
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2012 - 2013 zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii".

W konkursie mogą uczestniczyć:

  • jednostki naukowe i konsorcja naukowe  w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia    2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.)
  • organizacje pozarządowe posiadające w ramach zadań statutowych prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień oraz działalności badawczej.
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie profilaktyki uzależnień oraz badań.

Termin realizacji projektu ewaluacji –  październik 2012 – listopad 2013

Całkowita kwota środków finansowych przeznaczona na realizację  projektów ewaluacji w latach 2012-2013 wynosi 100 000 PLN brutto. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację projektów ewaluacji w roku 2012 wynosi 30 000 PLN brutto.

Termin składania ofert na konkurs upływa w dniu 3 września 2012 roku o godz. 16.00.

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 30 września 2012 r. na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu
Regulamin postępowania komisji konkursowej
Wzór oferty

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii