Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zmiany w Kodeksie Etyki Terapeuty Uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zmiany w Kodeksie Etyki Terapeuty Uzależnień
Komisja ds. Etyki informuje, że w maju 2012 r. przyjęty został Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień w nowym kształcie.

Informujemy także, że prowadzimy obecnie prace nad weryfikacją  Listy terapeutów, którzy złożyli oświadczenie o akceptacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień i woli  przestrzegania jego zasad. Prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej Komisji w zakładce Lista terapeutów poprawności danych osobowych, a także tego, czy czyjeś nazwisko nie zostało pominięte pomimo złożenia Oświadczenia. Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag i sprostowań na adres: komisja.ds.etyki@kbpn.gov.pl

Zwracamy się jednocześnie z prośbą do kierowników placówek, w których wszyscy członkowie zespołu terapeutycznego złożyli oświadczenie o akceptacji i woli przestrzegania Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień, o przesyłanie deklaracji umożliwiających wpisanie na listę placówek.

Lista terapeutów oraz wszelkie informacje o działalności Komisji dostępne są na stronie www.kodeksetyki.pl

Zachęcamy tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zapoznania się z Kodeksem Etyki Terapeuty Uzależnień oraz z Regulaminem Pracy Komisji ds. Etyki. Zachęcamy również do wpisywania się na Listę terapeutów akceptujących Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień oraz deklarujących wolę przestrzegania jego zasad.

Komisja ds. Etyki

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii