Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Hazard / Raporty z badań
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
RAPORTY Z BADAŃ
W tej części serwisu publikowane będą raporty z badań dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w zakresie problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych. Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki, a uzyskane wyniki posłużą do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służyć będzie pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych.

Badania zakończone:

 W trakcie realizacji pozostają następujące badania:

 • "Badanie wpływu treningu pamięci roboczej na poznawcze i emocjonalne funkcjnowanie osób uzaleznionych od hazardu".
  Realizator: Uniwersytet Jagielloński
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania: sprawdzenie czy trening poznawczy skoncentrowany na usprawnieniu pamięci roboczej wpływa na polepszenie funkcjonowania poznawczego oraz  na poprawę zdolności do kontroli pobudzenia emocjonalnego osób uzależnionych od hazardu.

 • "Zaburzenia uprawiania hazardu i problemowe korzystanie z Internetu wśród piłkarzy"
  Realizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania:
  Pogłębienie wiedzy dotyczącej zaburzenia uprawiania hazardu oraz problemowego korzystania z Internetu przez piłkarzy.

 • "Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019"
  Realizator: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania:
  Diagnoza zjawiska nadmiernego / ryzykownego korzystania z mediów społecznościowych o charakterze prywatnym przez młodych dorosłych. Zoperacjonizowanie na podstawie wyników badania jakościowego nowych pytań kwestionariuszowych poświęconych korzystaniu z mediów społecznościowych Uchwycenie zmian jakie zaszły w poziomie rozpowszechnienia różnych form hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych na przestrzeni ostatnich lat oraz w zakresie czynników im sprzyjających i chroniących w drodze analizy porównawczej z wynikami uzyskanymi we wcześniejszych edycjach badania. Oszacowanie rzeczywistego wpływu zapisów znowelizowanej tzw. ustawy hazardowej w 2017 r. na rzeczywistość grających.

 • "Charakterystyka zjawiska problemowego używania Internetu oraz telefonu komórkowego przez młodzież uczącą się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim"
  Realizator:Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania:
  Pogłębienie wiedzy dotyczącej problemowego używania Internetu i telefonu komórkowego przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 13-20 lat. 

 • "Cechy osobowości, przyszłościowa perspektywa czasowa, odraczanie gratyfikacji i skłonność do ryzyka a uzależnienie od Internetu i Facebooka w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego."
  Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania:
  poszerzenie stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z uzależnieniem od Internetu oraz jego specyficznym podtypem, jakim jest uzależnienie od portali społecznościowych na przykładzie Facebooka. 

 • "e-Games. Gry komputerowe i P2W, dane empiryczne, analiza rynku uzależnienia, profile graczy. Badania wielonarodowe""
  Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania:
  Badania wielonarodowe” których celem jest przeprowadzenie wielonarodowych badań eksploracyjnych wśród użytkowników Internetu.

 • "Diagnoza problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży"
  Realizator: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania:
  Celem projektu jest określenie rozpowszechnienia problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz problemu e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także diagnoza potrzeb i problemów  występujących w danej społeczności szkolnej oraz działań ujętych w programach wychowawczo-profilaktycznych, a także sformułowanie na podstawie prowadzonych badań rekomendacji umożliwiających skuteczne i efektywne realizowanie działań z zakresu różnych poziomów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej. 

 • "Znaczenie impulsywności oraz wczesnych nieadaptacyjnych schematów jako czynników ryzyka uzależnienia od portali społecznościowych oraz gier komputerowych. Analiza i porównanie z osobami uzależnionymi od narkotyków"
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania: p
  ogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych i gier komputerowych w szczególności znaczenia impulsywności i wczesnych  nieadaptacyjnych schematów jako predykatorów uzależnień behawioralnych.

 • "Związek uważności i samokontroli oraz uzależnienia od telefonów komórkowych moderowany podatnością na nudę i samotnością, a także odczuwanie emocji pozytywnych i negatywnych jako skutek tego uzależnienia. Badania na adolescentach i młodych dorosłych."
  Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania: Poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w szczególności pokazanie determinantów nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych. Na podstawie przeglądu literatury główny nacisk położony jest na poznanie powiązań między uzależnieniem od telefonów komórkowych a takimi właściwościami psychologicznymi jak samokontrola i uważność a także podatności na nudę i samotność jako potencjalny moderator tej zależności. Będzie sprawdzany również związek uzależnienia od telefonów komórkowych i odczuwaniem emocji negatywnych i pozytywnych

 • "Czynniki modyfikujące odpowiedź empatyczną u osób uzależnionych od portali społecznościowych"
  Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia: 2020 rok
  Cel badania:
  Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych na przykładzie Facebooka. 

 • "Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń hazardowych wśród graczy w gry komputerowe online i offline (w tym gry typu Pay2Win)"
  Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Termin zakończenia: 2020 rok
  Cel badania:
  Celem projektu jest zidentyfikowanie czynników ryzyka przejścia od grania w gry komputerowe online i offline (w tym gry Pay2Win) do grania w gry hazardowe. 

 

 
 
 
 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii