Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.04.2022 w sprawie wyniku konkursu wniosków na realizację w latach 2022- 2025 zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.04.2022 w sprawie wyniku konkursu wniosków na realizację w latach 2022- 2025 zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.04.2022 w sprawie wyniku konkursu wniosków  na realizację w latach 2022-

2025 zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pn. „Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu”, w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zgodnie z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), z terminem naboru wniosków do dnia 21.03.2022 r.

 

Poniżej publikujemy zaakceptowaną w dniu 11 kwietnia 2022 r. przez Pana Macieja Miłkowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia listę wniosków na realizację w latach 2022-2025 zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,  pn. „Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu”, w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zgodnie z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), z terminem naboru wniosków do dnia 21.03.2022 r.

 

 

l.p.

Wnioskodawca/Jednostka adres

Nazwa własna projektu

Przyznana kwota dotacji w roku 2022

Przyznana kwota dotacji w roku 2023

Przyznana kwota dotacji w roku 2024

Przyznana kwota dotacji w roku 2025

Przyznana kwota dotacji ogółem

 

1.

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu

140 000,00

210 000,00

215 000,00

220 000,00

785 000,00plik do pobrania 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii