Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 18 lutego 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2022 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 18 lutego 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65, www.kbpn.gov.pl
 
ogłasza rozstrzygnięcie konkursu z dnia 18 lutego 2022 roku na finansowanie superwizji klinicznych realizowanych w 2022 roku i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień
na podstawie
 
- art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz. 2469) w związku z art. 8q ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym Dz.U. z 2021 poz. 1956, z późn. zm.)
 
 
Imienna lista osób, którym przyznano finansowanie
na  mocy decyzji Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

 

Lp.

Nazwisko i imię uczestnika

Kwota

1.           

Bąkowicz Aneta

1750 zł

2.           

Kopówka-Skrzecz Marzena

1750 zł

3.           

Nowak Beata

1750 zł

4.           

Rosłon Marlena

1750 zł

5.           

Ulanowska Elżbieta

1750 zł

6.           

Winiarz Agata

1750 zł

 

 

Data: 11 kwietnia 2022 roku

 PLIK DO POBRANIA

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii