Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 04_2022 Ogłoszenie o naborze pracownika PUB
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na stanowisku: Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na stanowisku:

Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Zakres obowiązków m.in.:
 • realizacja działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym w ramach zadań Działu
 • udział w komisjach konkursowych dokonujących wyboru wniosków w ramach przeprowadzanych przez Krajowe Centrum konkursów
 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych do realizacji w ramach zawartych umów, w tym prowadzenie kontroli merytorycznych
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności Działu
 • udzielanie wsparcia merytorycznego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym
 • prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • inicjatywa, samodzielność, komunikatywność, pomysłowość,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znajomość zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Oferujemy:
 • pracę w instytucji centralnej,
 • pracę w dynamicznym zespole,
 • udział w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2022 r.


Dokumenty należy przesłać mailowo na adres hazard@kcpu.gov.pl wpisując w tytule "Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Do pobrania:
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii