Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zarządzenie Nr 17/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarządzenie Nr 17/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej
Działając na podstawie § 1 ust. 3 i 4 załącznika nr 2 - Regulamin organizacyjny Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 11), zarządza się, co następuje:

 §1

W celu przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień oraz zapewnienia prawidłowości jego przebiegu, powołuje się Komisję egzaminacyjną.

§2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą następujące osoby:

 • Przewodniczący Komisji: Jolanta Ryniak.
 • Członkowie Komisji:
  1. Joanna Sobczyńska,
  2. Bożena Maciek-Haściło,
  3. Elżbieta Rachowska,
  4. Grażyna Rychlicka-Schirmer,
  5. Tomasz Głowik,
  6. Agnieszka Kolano,
  7. Dorota Reguła,
  8. Jacek Wysowski,
  9. Krzysztof Parusiński,
  10. Sławomir Grab,
  11. Krzysztof Gąsior.

 §3

Kadencja członków Komisji Egzaminacyjnej wygasa z dniem 31 maja 2022 roku.

 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. (dokument do pobrania)Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii