Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie wyników konkursu w wybór programu szkolenia 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 2 czerwca 2021 r. dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 24 marca 2021 r. na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

Na podstawie:
- art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183),
- art. 27 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2210),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 766),

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej wyboru programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

W wyniku przeprowadzonego konkursu Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wybiera programy szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, zgłoszone przez następujące podmioty:


 

Podmiot

Zakres

Liczba edycji

1.     

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego

Vis Salutis

 

ul. Gdańska 90 lok. 1-3, 90-508 Łódź

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

2.     

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

 

ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

3.     

Instytut Psychologii Zdrowia

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

4.     

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Filia Katowice

 

ul. Techników 9, 40-326 Katowice

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

5.     

Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

 

ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

6.     

Stowarzyszenie Natanaelum

lnstytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii

 

Al. Sikorskiego 1/101, 20-814 Lublin

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

7.     

Błękitny Krzyż w Polsce Sp. z o.o.

 

ul. Dzwonkowa 138, 43-384 Jaworze

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

 

Rozpoczęcie realizacji wybranych programów szkoleniowych powinno odbyć się do końca 2021 roku.

wyniki konkursu - ofgłoszenie w pdf

                                                                                              Warszawa, 2 czerwca 2021 r.          
Dyrektor Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii