Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2014-09-17
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2014
Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2014 Dyrektora KBPN z dnia 2 lipca 2014 r. informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego dokonano wyboru projektu badawczego, który zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Biura w 2014 r.
2014-09-16
II Ogólnopolska Konferencja Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że w dniach 6-8 października odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Wektory Zmian” organizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Biura .
2014-09-15
Fundacja strefaPL zaprasza na szkolenie ,,Dialog Motywujący’’
Fundacja strefaPL zaprasza na kompleksowe szkolenie uzupełniające dla terapeutów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji osób zawodowo zajmujących się pracą z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi lub uzależnionymi behawioralnie w zakresie zastosowania metody dialogu motywującego.
2014-09-12
Zaproszenie do składania ofert
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do składania ofert na druk publikacji. Ofertę należy złożyć drogą mailową w terminie do 18 września 2014 r. do godziny 12.00.
2014-09-03
Szkolenie dla terapeutów uzależnień: ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO w terapii pacjentów z nałogami behawioralnymi.
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza terapeutów uzależnień do udziału w szkoleniu: „ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W TERAPII PACJENTÓW Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI”.
2014-09-02
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 13/2014 z dnia 1 września 2014 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
2014-08-07
Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego zaprasza na szkolenie realizowane w ramach Programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”.
Projekt szkoleniowy przeznaczony jest dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat KBPN lub PARPA. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki uzależnień behawioralnych w kontekście zastosowania różnego rodzaju metod w terapii osób uzależnionych.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii