Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2012-09-14
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 22/2012 z dnia 14 września 2012 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
2012-09-12
Kampania Narkotyki? Na co mi to.
Rozpoczęła się druga edycja kampanii Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii „Narkotyki? Na co mi to” tym razem przebiegająca pod hasłem „Odleć z nami, nie z narkotykami!”.
2012-09-03
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja jesienna 2012 rok
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w sesji jesiennej 2012 roku w ramach specjalistycznego szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień.
2012-08-01
Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 18 kwietnia 2012 r. na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej przyznania rekomendacji uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii