Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2012-07-24
Konkurs na realizację zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii"
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2012 - 2013 zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii".
2012-07-20
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w roku 2012.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w roku 2012 w ramach programów Ministra Zdrowia.
2012-07-20
Informacja o wynikach konkursu
na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży
2012-06-20
Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadań w 2012 roku
Informujemy, że na stronie Krajowego Biura jest zamieszczony nowy wzór sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania zadań publicznych.
2012-06-20
Zmiany w Kodeksie Etyki Terapeuty Uzależnień
Komisja ds. Etyki informuje, że w maju 2012 r. przyjęty został Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień w nowym kształcie.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii