Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Fundacja Vis Salutis na znak wspólnoty i solidarności ze społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) uruchamia psychologiczną pomoc telefoniczną. 

Pod numerem telefonu: 888-960-980, codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.

https://vissalutis.pl/poradnia-psychologiczna/

 

 

2012-06-20
Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadań w 2012 roku
Informujemy, że na stronie Krajowego Biura jest zamieszczony nowy wzór sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania zadań publicznych.
2012-06-20
Zmiany w Kodeksie Etyki Terapeuty Uzależnień
Komisja ds. Etyki informuje, że w maju 2012 r. przyjęty został Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień w nowym kształcie.
2012-05-29
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Poniżej zamieszczamy listę wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 1 marca 2012 roku.
2012-05-25
Ogłoszenie o konkursie na realizację antynarkotykowej kampanii społecznej w roku 2012.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na „Opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii „Narkotyki? Na co mi to”.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii