Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2013-04-26
Serwis Informacyjny Narkomania on-line
Pierwszy w 2013 roku numer Serwisu Informacyjnego Narkomania jest już dostępny on-line na stronie Krajowego Biura.
2013-04-18
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania - Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania: Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii.
2013-04-05
Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” 19-20 marca 2013 r. Warszawa
W dniach 19-20 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” zorganizowana przez CINN KBPN we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a także Włoskim Reitox Focal Point oraz Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.
2013-03-22
Premiera strony internetowej programu CANDIS: www.candisprogram.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii z satysfakcją informuje, że dnia 22 marca 2013 r. została uruchomiona strona internetowa dedykowana programowi CANDIS pod adresem www.candisprogram.pl.
2013-03-21
Konferencja prasowa inaugurująca projekt KIK/68 pn."Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"
W dniu 14 marca 2013 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt KIK/68 pn: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Organizatorem Konferencji był Główny Inspektorat Sanitarny. Projekt współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Medycyny Pracy oraz Instytutem Medycyny Wsi.
2013-03-20
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 6/2013 z dnia 18 marca 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii: Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii