Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2015-12-01
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 7 września 2015 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
2015-12-01
Zmiana ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
W związku z błędem technicznym powstałym przy przetwarzaniu danych, załącznik do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora KBPN nie odzwierciedla kompletnej listy programów oddalonych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu. Listę ofert uzupełnioną o brakujące oddalone oferty zawiera Załącznik do Zarządzenia nr 16/2015 Dyrektora KBPN zmieniającego Zarządzenie nr 14/2015.
2015-12-01
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2016 – 2018 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W DZIEDZINIE NARKOMANII POD NAZWĄ „PROWADZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ PORADNI INTERNETOWEJ”.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2016 – 2018 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W DZIEDZINIE NARKOMANII POD NAZWĄ „PROWADZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ PORADNI INTERNETOWEJ”.
2015-11-30
PRZESUNIĘCIE TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2016r. NA STRONIE KRAJOWEGO BIURA
Szanowni Państwo, W związku z trudnościami technicznymi ogłoszenie o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert będzie zamieszczone na stronie KBPN w dniu jutrzejszym. W dniu dzisiejszym ogłoszenie wyników jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Konkursy/Ogłoszenia strona BiP W dniu jutrzejszym zostaną także przesłane do Państwa pisma zawiadamiające o przyjęciu lub oddaleniu/odrzuceniu złożonej ofert/ oferty. Przepraszamy za niedogodności.
2015-11-18
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków składanych w terminie do dnia 1 września 2015 r.
Poniżej zamieszczamy, otrzymaną w dniu dzisiejszym, listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2015-11-04
Spotkanie superwizyjne z warsztatami doskonalącymi dialog motywujący
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza w dniach 10-11 grudnia 2015 r. do Warszawy realizatorów programu FreD goes net, na warsztaty superwizyjne.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii