Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2018-11-08
Start Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej: „Krzywo weszło – zmień ustawienia”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej konferencją prasową rozpoczynają ogólnopolską kampanię społeczną „Krzywo weszło – zmień ustawienia” adresowaną do młodych ludzi w wieku 16-20 lat oraz ich rodziców, której celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Organizatorzy chcą pokazać jak niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniem jest używanie substancji psychoaktywnych oraz, że bez nich można prowadzić szczęśliwe życie. Kampania będzie trwać od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r.
2018-11-07
Nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu Moje życie, mój wybór przeznaczonego dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu Program Moje życie – mój wybór został opracowany i pilotażowo wdrożony przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Program Moje życie – mój wybór to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, przeznaczony dla młodzieży w wieku 13-16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
2018-10-31
Konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania: prowadzenie poradni internetowej www.narkomania.org.pl
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie art. 13 pkt. 1 oraz art. 9 ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157r. poz. 1240 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) w związku z art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz działając na podstawie pełnomocnictwa Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2011 r.,
2018-10-26
Publikacja "E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia"
Fundacja Praesterno zaprasza do składania zamówień na bezpłatną książkę autorstwa dr Magdaleny Rowickiej pt. "E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia".
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii