Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2020-10-16
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura w sprawie prowadzenia szkoleń w obecnej sytuacji pandemicznej
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju i związanymi z nią obostrzeniami (w tym wprowadzeniem żółtych i czerwonych stref) rekomenduje się wszystkim podmiotom organizującym szkolenia w dziedzinie uzależnień prowadzenie zajęć (w tym superwizji) w formie zdalnej. Ponadto, Krajowe Biuro zaleca wstrzymanie realizacji staży klinicznych (w ramach ww. szkoleń) do czasu ustabilizowania się sytuacji pandemicznej. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Certyfikacji.
2020-10-16
VII Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki-Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja Res Humanae zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki-Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”, która odbędzie się w dniach 20- 22 października 2020 r.
2020-10-14
Pełen wykaz zadań zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia, planowanych do realizacji na lata 2021-2022, w ramach konkursów wniosków ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
W dniu 8 i 9 października Krajowe Biuro ogłosiło dwa konkursy na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych. Ogłoszone zadania konkursowe nie wyczerpują wszystkich zadań zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia do realizacji w roku 2021-2022.
2020-10-12
Ogłoszenie z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2020
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
2020-10-12
Wytyczne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych. Wytyczne te dotyczą projektów opiewających na kwotę od 50 tysięcy zł.
2020-10-09
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 z terminem składania wniosków do dnia 30 października 2020 roku.
2020-10-08
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków do dnia 29 października 2020 roku.
2020-09-28
Ogłoszenie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2020
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
2020-09-24
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2021
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii