Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2022-03-14
Zarządzenie nr 14/2022
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu pod tytułem „Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień”.
2022-03-04
Projekt nowego Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień
Zapraszamy Państwa do konsultacji projektu nowego Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień
2022-03-02
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 0 / 2 0 2 2
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 02.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022 - 2025 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej
2022-03-02
Zapraszamy na konferencję szkoleniową w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych
W dniach 04 - 06 kwietnia 2022 roku odbędzie się w Sopocie konferencja szkoleniowa w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu przez młodzież.
2022-03-02
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania opieki dla uchodźców z Ukrainy
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych uchodźcom z Ukrainy:
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii