Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2010-10-04
Spotkanie z rodzicami w szkole "Dopalacze" - scenariusz - wersja do pobrania
Zachęcamy Państwa do pobierania opublikowanego scenariusza zajęć z rodzicami w szkole na temat nowego zjawiska na scenie substancji psychoaktywnych tzw. "dopalaczy". Scenariusz stanowi narzędzie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców klas służące do przeprowadzenia na 2 godzinach lekcyjnych zajęć podejmujących tą trudną tematykę z grupami rodziców.
2010-09-23
Lista certyfikowanych realizatorów programu "FreD"
W ramach projektu "FreD goes net", Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowało w dniach 13 - 16 września br., szkolenie dla przyszłych realizatorów programu wczesnej interwencji "FreD".
2010-09-16
Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2010 z dnia 16 września 2010 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
2010-08-30
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego dot. konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora KBPN do prowadzenia specjalistycznych szkoleń.
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego w ramach konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków ogłoszonego dnia 10 czerwca 2010 r.
2010-08-23
Konferencja "Wywiad motywujący w terapii uzależnień"
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają przyjemność zaprosić na Konferencję "Wywiad motywujący w terapii uzależnień", która odbędzie się w dniach 6 - 8 października w Jachrance.
2010-08-20
Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Dnia 25 sierpnia 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 143, poz. 962).
2010-08-12
Ogłoszenie o zamówieniu
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłosiło przetarg na przeprowadzenie badania ankietowego.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii