Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 02_2021_Ogłoszenie o naborze pracownika do FRPH
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Specjalista ds. Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Zakres obowiązków m.in.:

 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w tym prowadzenie kontroli poprawności ich wykonania w miejscu realizacji,
 • udział w pracach związanych z procedurą przyznawania dofinansowania na realizację zadań konkursowych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w tym udział w komisjach konkursowych dokonujących wyboru wniosków na realizację zadań,
 • prowadzenie bieżących spraw związanych z obsługą Funduszu, 
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • inicjatywa, samodzielność, komunikatywność,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • znajomość zagadnień związanych z problematyką uzależnień,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego.

Oferujemy:

 • pracę w instytucji centralnej,
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania,
 • udział w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, możliwość doskonalenia zawodowego,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy na zastępstwo,
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.30 a 9.00.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania ofert upływa dnia 16 lutego 2021 r.

Dokumenty należy przesłać mailowo na adres hazard@kbpn.gov.pl wpisując w tytule "praca w FRPH" lub złożyć bezpośrednio w siedzibie KBPN. Dokumenty można również przesłać listownie (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "praca w FRPH" na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505 055 674 w godzinach 9.00-17.00

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z dwóch etapów:

etap 1 – weryfikacja formalna nadesłanych ofert; do drugiego etapu zaproszeni zostaną tylko kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne,

etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna; dopuszcza się możliwość rozmowy online za pośrednictwem komunikatora.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii