Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, na rok 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, na rok 2021
ZARZĄDZENIE nr 28/2020 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 15.12.2020 roku w sprawie zmiany ogłoszenia o konkursie na realizację w 2021 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia


§1
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Dereniowa 52/54 zmienia ogłoszenie z dnia 24 września 2020 r. o konkursie na realizację w 2021 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ten sposób, że w miejsce części zapisu pkt. 37. „Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 2 miesięcy od daty upływu terminu składania ofert. (…)”.
wprowadza zapis:
„Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 18.12.2020 r. (…)”.

§2
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii