Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat Dyrektora KBdsPN w sprawie środków ochrony osobistej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat Dyrektora KBdsPN w sprawie środków ochrony osobistej
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Krajowego Biura w sprawie finansowania środków ochrony osobistej ze środków Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Narkotykowych.

Krajowe Biuro informuje, że stoi na stanowisku, że zakup środków ochrony osobistej (w tym m.in. maseczek, żeli oraz lamp bakteriobójczych) w ramach Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii jest zgodny z prawem oraz aktualnymi, uzasadnionymi potrzebami.

Jednocześnie podkreśla, że zakup środków ochrony osobistej będzie zgodny z prawem, o ile jest to niezbędne i konieczne dla realizacji danego zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i powinien być zrealizowany wszędzie tam gdzie jest taka możliwość.

 Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (np. prowadzenie terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, prowadzenie pracy socjalnej w oparciu o kontakt socjalny) wymaga niejednokrotnie bezpośredniego kontaktu z osobami, na rzecz których ta pomoc jest świadczona, zaś realizacja zadań w formie zdalnej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie w każdej sytuacji jest możliwa lub też gwarantuje efektywną ich realizację, zgodnie z przyjętym założeniem (np. konieczność osobistej wizyty w instytucjach, organizacjach lub placówkach, bezpośrednia obsługa interesantów itp.). 

 W związku z powyższym, ze względu na obowiązujący stan epidemii, zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej będzie narzędziem służącym właściwej realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym m.in. w zakresie udzielania wsparcia działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.”

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii