Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zarządzenie nr 26 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Załączniku nr. 3 do Zarządzenia nr 21/2020 z dnia 8 października 2020 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarządzenie nr 26 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Załączniku nr. 3 do Zarządzenia nr 21/2020 z dnia 8 października 2020 r.
Zarządzenie nr 26 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Załączniku nr. 3 do Zarządzenia nr 21/2020 z dnia 8 października 2020 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii niniejszym dokonuje Zarządzeniem nr 26 z dnia 26 listopada 2020 r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr. 3 do Zarządzenia nr 21/2020 Dyrektora Biura z dnia 8 października 2020 r. do Ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021, tj. Karta Oceny Wniosku w części informacyjnej w następującym zakresie: zamiast „§ 281. 282, 283” powinno być „§ 2440, 2450”.

Treść zarządzenia nr 26
Załącznik nr 1
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii