Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd. 2020.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd. 2020.
Celem programu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących bądź przygotowujących się do uczestnictwa w tworzeniu gminnych lub wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.

Program jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a jego adaptacja do wersji e-learning została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line – uczestników zaprosimy do udziału w webinariach oraz do zrealizowania zadań dostępnych w szkoleniu prowadzonym metodą e-learningu.

Do udziału zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (radnych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych, kuratorów, reprezentantów organizacji pozarządowych).

24 godzinny program szkolenia obejmuje cztery obszary tematyczne:

  • Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
  • Profilaktyka narkomanii
  • Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych
  • Strategie – wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii

Koszt prowadzenia szkolenia jest pokrywany przez organizatora.

Oferujemy udział w jednej z sześciu 15 osobowych grup szkoleniowych. Dopuszczamy udział w szkoleniu do 3 osób z jednej gminy.

Planowane terminy szkoleń:

  • 24.08 – 06.09.2020 – Grupy A, B, C
  • 31.08 – 13.09.2020 – Grupy D, E, F

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie rekomendacji ze strony gminnej lub wojewódzkiej jednostki samorządu terytorialnego (chodzi o to, żeby decydenci gminni/wojewódzcy wiedzieli, kto na terenie ich gminy/województwa jest przygotowany do opracowywania lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii).

Szczegółowe informacje (m.in. kryteria udziału, regulamin rekrutacji, szczegółowy program, terminy szkoleń), wzór rekomendacji oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie internetowej projektu:

https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/przeciw-uzaleznieniom-skuteczny-samorzad-2020/

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii