Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o naborze na STU-Vis Salutis
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Rekrutacja na szkolenie w dziedzinie uzależnienia - Fundacja Vis Salutis z siedzibą w Łodzi
Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Założenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia

Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej pracy w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Szkolenie przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na umiejętności praktyczne: pracę z klientem, nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji terapeutycznej i współpracę ze specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego. Umiejętności i kompetencje społeczne słuchaczy są weryfikowane w formie obowiązkowych superwizji, sprawdzianów wiedzy teoretycznej i opisu studium przypadku.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia w dziedzinie uzależnienia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. W czasie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności do prowadzenia psychoterapii uzależnień. Ukończenie szkolenia wraz z superwizją i odbyciem stażu w akredytowanym ośrodku pozwala przystąpić do egzaminu na certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i certyfikat instruktora terapii uzależnień.

 

Ramy czasowe

Kurs trwa 2,5 roku i obejmuje 800 godzin szkolenia rozłożonych na trzy etapy

  • Etap I:Szkolenie dydaktyczne – 17 sesji szkoleniowych – 640 godzin;
  • Etap II:Staż kliniczny – 80 godzin (2 tygodnie w ośrodku stażowym);
  • Etap III:Superwizja kliniczna – 80 godzin (10 miesięcy spotkań).

Zjazdy odbywają się w piątki, soboty i niedziele w siedzibie Fundacji z wyłączeniem zgrupowania treningowego (sesje 1–2) oraz Etapu II i III. Pełny zakres tematyczny znajduje się w zakładce Program:  https://vissalutis.pl/studium-terapii-uzaleznien/program/

 

Zgłoszenia

Fundacja Vis Salutis

90-508 Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3

tel. 888-990-980

e-mail: fundacja@vissalutis.pl

 

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie w zakładce Rekrutacja:

 https://vissalutis.pl/studium-terapii-uzaleznien/rekrutacja/

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii