Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 30 stycznia 2020 roku
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 30 stycznia 2020 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

 

Na podstawie:

  • 27 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 455, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 767)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia wdziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766)

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej wyboru programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

W wyniku przeprowadzonego konkursu Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wybiera programy szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, zgłoszone przez następujące podmioty:

 

Nazwa podmiotu

Zakres szkolenia

Liczba edycji

1.

CARE – BROK  Spółka z o. o.

ul. Modrzewiowa 9, 07-306 Brok

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

2

2.

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju CEDR Sp. z.o.o.

Borówno 78, 53-379 Czarny Bór

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

2

3.

Instytut Edukacji i Terapii s.c.

ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

2

4.

Stowarzyszenie NATANAELUM, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii

Al. Sikorskiego 1/101, 20-813 Lublin

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

2

5.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90 lok. 1-3, 90-508 Łódź

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

2

 

Rozpoczęcie realizacji wybranych programów szkoleniowych odbędzie się w okresie do 3 lat licząc od daty rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.

 

 wyniki konkursu.pdf

Warszawa, 15 kwietnia 2020 r.                                                                                                        ……………………………

Dyrektor Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

                                           

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii