Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Kampanie / Kampanie w poprzednich latach / Bliżej siebie - dalej od narkotyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
w 2005 i 2006 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii realizowało kampanię „Bliżej siebie - dalej od narkotyków” skierowaną do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym.

Kampania "Bliżej siebie- Dalej od narkotyków" była pierwszą w Polsce kampanią społecznych, która nie straszy, ale pozytywnie wzmacniają rodziców i opiekunów, jako ważnych uczestników prewencyjnych działań antynarkotykowych.

Podstawowym celem kampanii było wzmocnienie znaczącej roli rodziny w zapobieganiu narkomanii, zwrócenie uwagi na ryzyko związane z używaniem narkotyków przez dzieci oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat substancji psychoaktywnych.
Ponadto oprócz zachęcenia do zwiększenia częstotliwości kontaktów między rodzicami a dziećmi, miała za zadanie również zwrócić uwagę na jakość relacji w rodzinie, wyposażyć rodziców w podstawową wiedzę na temat sztuki wychowania i profilaktyki rodzinnej w celu ochrony dzieci i młodzieży przed używaniem środków psychoaktywnych.

Ideą Kampanii było rozpowszechnienie faktu,  że dobre relacje w rodzinie oparte na więzi emocjonalnej, otwartości i wzajemnym szacunku, dostrzeganie i rozumienie potrzeb dziecka, a także wiedza na temat substancji stanowią ważny czynnik chroniący dzieci przed używaniem narkotyków. Dodatkowym celem kampanii jest promowanie instytucji zajmujących się doradztwem i pomocą rodzinie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a także sieci instytucji promujących profilaktykę antynarkotykową.

W ramach kampanii opracowany został poradnik dla rodziców "Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie - dalej od narkotyków."

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii