Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / O Biurze / Partnerzy / Zespoły robocze / Komisja ds. Etyki
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komisja do Spraw Etyki

Komisja ds. Etyki działa jako niezależny zespół, realizując swe działania we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Komisja ds. Etyki powołana została Zarządzeniem nr 17/2015 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 29 grudnia 2015 roku i działa w następującym składzie:

1. Janusz Strzelecki - Przewodniczący Komisji
2. Magdalena Kotyza - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Adam Kulesza - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. Krzysztof Czekaj
5. Tomasz Harasimowicz
6. Adam Kasprzyk
7. Małgorzata Kowalcze
8. Małgorzata Polecińska

Komisja ds. Etyki stoi na straży przestrzegania norm etycznych terapeuty uzależnień. W przypadku podejrzenia, że terapeuta uzależnień naruszył Kodeks Etyczny Terapeuty Uzależnień, Komisja rozpatruje skargę/zażalenie, a także bada w jaki sposób podnoszona sprawa może posłużyć polepszeniu jakości terapii uzależnień. Działania podejmowane przez Komisję związane są z potrzebą ochrony pacjentów przed nieetycznymi lub niekompetentnymi działaniami terapeutów uzależnień, a także z potrzebą obrony terapeutów przed nieuzasadnionymi zarzutami i pomówieniami /czytaj więcej.../

Adres korespondencyjny:
Komisja ds. Etyki
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii