Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Programy / PROFNET
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień
Fundacja Praesterno w partnerstwie z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu Projekt uzyskał dotację w ramach II edycji programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień.

W okresie od maja 2014 roku do 30 kwietnia 2016 roku prowadzone będą następujące działania:

  • opracowanie ogólnopolskiej elektronicznej bazy organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień,
  • opracowanie narzędzi umożliwiających przeprowadzenie audytu organizacji, przekazanie narzędzi i konsultacje w zakresie audytu zainteresowanym organizacjom; diagnoza potrzeb szkoleniowych organizacji; opracowanie szkoleń e-learningowych odpowiadających na potrzeby organizacji oraz ich umieszczenie na tworzonym w projekcie branżowym portalu internetowym, bezpłatne udostępnienie szkoleń,
  • opracowanie (na podstawie konsultacji z organizacjami i innymi instytucjami branżowymi) podstawy programowej szkolenia przygotowującego do wykonywania pracy profilaktycznej oraz wzorcowego programu szkoleniowego; przeszkolenie w ramach pilotażu kandydatów do pracy w profilaktyce uzależnień skierowanych przez zainteresowane organizacje,
  • opracowanie i przekazanie zainteresowanym organizacjom podręcznika ewaluacji programów profilaktycznych, konsultacje w zakresie ewaluacji programów profilaktycznych, wsparcie zainteresowanych organizacji w przeprowadzeniu procedury umieszczenia realizowanych przez nie wybranych programów w bazie programów rekomendowanych,
  • wsparcie zainteresowanych organizacji w prowadzeniu superwizji zespołów merytorycznych,
  • promocję branży organizacji profilaktycznych oraz lobbing w środowisku decydentów lokalnych na rzecz finansowania profilaktyki uzależnień wykorzystującej programy o sprawdzonej skuteczności.

Organizacje zainteresowane współpracą zapraszamy na stronę lidera projektu - Fundacji Praesterno - www.praesterno.pl oraz stronę projektu www.profnet.org.pl.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii