Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Newsletter / Newsletter 6 (15) 2013 / Dwa lata ewidencji specjalistów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Dwa lata ewidencji specjalistów
Mijają dwa lata od wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. W tym czasie powstała ewidencja specjalistów zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości w zakresie opiniowania o uzależnieniu oskarżonych.

Na koniec 2013 roku mamy ich 171 – co stanowi 18% wszystkich osób posiadających certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Wśród  nich 104 osoby dołączyły do ewidencji  w roku 2012, pozostali zostali wpisani w roku 2013. Należy podkreślić, że w większości województw udało się osiągnąć stuprocentowy wskaźnik dotyczący zabezpieczenia każdego sądu rejonowego przez choć jednego specjalistę. W trzech województwach ponad 80% sądów ma zadeklarowanych specjalistów, którzy zobowiązali się działać na ich zlecenie. Jedynie w województwie podkarpackim współczynnik ten jest wyjątkowo niski i nie przekracza 50%.

Wydaje się, że dwa lata funkcjonowania ewidencji pozwoliło na osiągnięcie w większości przypadków satysfakcjonującej komunikacji pomiędzy specjalistami terapii uzależnień oraz przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Udało się również wypracować standardy współpracy dotyczące szczegółowych kwestii stosowania przepisów w praktyce pomiędzy obiema stronami zaangażowanymi w proces zbierania danych.

W celu sprawdzenia w jakim stopniu sądy i prokuratury z poszczególnych województw korzystają z możliwości, jakie daje Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2012 r., Krajowe Biuro przeprowadziło badanie wśród specjalistów znajdujących się w ewidencji. Zapytano ich o liczbę wywiadów przeprowadzonych w roku 2012 i 2013 z osobami oskarżonymi (bądź podejrzanymi) na zlecenie sądów lub prokuratur. W badaniu wzięły udział 124 osoby (72% wszystkich specjalistów z ewidencji). Z przesłanych informacji wynika, że w 2012 roku organy wymiaru sprawiedliwości zleciły zebranie informacji na temat 974 przypadków, a w 2013 roku takich przypadków było już 1 224.

Mapa przedstawia, jak liczby te rozkładają się na poszczególne województwa.

Mapa przedstawia jak liczby te rozkładają się na poszczególne województwa.

Z zaprezentowanych danych wynika, że województwa, które wyróżniają się na tle innych pod względem częstotliwości stosowania przepisów zawartych w Rozporządzeniu – to pomorskie, małopolskie, śląskie, mazowieckie, zachodniopomorskie oraz lubuskie. W każdym z nich przynajmniej w jednym roku wydano ponad 100 rozporządzeń. Województwami, które w najmniejszym stopniu korzystają z tego instrumentu prawnego są: województwa warmińsko-mazurskie, podkarpackie oraz opolskie – w żadnym z nich liczba przeprowadzonych z oskarżonymi wywiadów nie przekroczyła pięciu. Połowa z biorących udział w badaniu specjalistów w każdym roku funkcjonowania ewidencji przeprowadziła co najwyżej dwa wywiady, w przypadku pozostałych specjalistów liczba ta wahała się od trzech do nawet 100 diagnoz w ciągu roku.

Należy pamiętać, że powyższe statystyki pochodzą od trzech czwartych zarejestrowanych w ewidencji specjalistów. Trudno jednak przypuszczać, aby proporcje zmieniły się, gdyby zostały zebrane od wszystkich osób. Niepokojące są szczególnie dane pochodzące z województw podkarpackiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego. Wynika z nich, że tamtejsze sądy i prokuratury w niewielkim stopniu posiłkują się zaproponowanym narzędziem prawnym przy sprawach karnych z udziałem osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogą zażywać narkotyki. Podczas spotkania specjalistów z ewidencji, które odbyło się we wrześniu 2013 roku, próbowano wypracować propozycje rozwiązania tego problemu. Pojawiły się takie pomysły jak: zorganizowanie lokalnych spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, w celu zwiększenia świadomości prawnej lub też zorganizowanie przez Krajowe Biuro kampanii społecznej skierowanej do osób oskarżonych. Miałaby ona na celu uświadamianie im ich praw i zachęcenie do dbania o ich egzekwowanie.

Informacje na temat ewidencji specjalistów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Biura w zakładce KBPN/Certyfikacja/Ewidencja specjalistów. Zachęcamy do lektury zamieszczonych tam treści zarówno specjalistów, którzy już figurują w ewidencji, gdyż znajdą oni tam wiele przydatnych praktycznych wskazówek odnośnie stosowania przepisów rozporządzenia, jak i tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć współpracę z wymiarem sprawiedliwości – zamieszczone zostały tam wszelkie instrukcje dotyczące formalnej strony związanej z wpisaniem do ewidencji.

 

Dorota Wieczorek, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii