Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Newsletter / Newsletter 5 (14) 2013 / "Przyjmuje leki czy bierze?" - kampania KBPN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
"Przyjmuje leki czy bierze" - kampania KBPN
„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania” - ruszyła ogólnopolska kampania, której celem jest uświadomienie rodzicom i nauczycielom, że coraz więcej młodzieży wykorzystuje leki bez recepty w celu odurzania się.

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem związany z tą nową formą narkotyzowania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież leków dostępnych bez recepty, gdy tymczasem rodzice i nauczyciele nie są świadomi tego zjawiska i konsekwencji z nim związanych.

Dlatego kampania „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania” skierowana została głównie do rodziców oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach kampanii opracowano materiały edukacyjne. Wśród nich podręcznik dla rodziców ,,O lekach, marihuanie i dopalaczach - bez histerii", który ma być źródełm wiedzy, ale także pomocą w kształtowaniu umiejętności wychowawczych.

Materialy edukacyjne obejmują także scenariusz zajęć pt.: ,,Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi". Scenariusz to gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Scenariusz ma ułatwić nauczycielowi nawiązanie współpracy z rodzicami, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Kampania „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania” zainicjowana została przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a patronat  honorowy nad nią objął Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej. Partnerami kampanii są takie instytucje jak: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.

Wiecej informacji można uzyskać na stronie www.przyjmujelekiczybierze.pl

 

Autor: Anna Poleganow, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii