Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Newsletter / Newsletter 4 (13) 2013 / Standardy akredytacyjne zatwierdzone przez Ministra Zdrowia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zatwierdzono standardy akredytacyjne
Minister Zdrowia podpisał 4 lipca 2013 r. standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.28). Prace nad tym dokumentem zostały podjęte kilka lat temu z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

W ich przygotowanie zaangażowani byli specjaliści terapii uzależnień, lekarze psychiatrzy, pracownicy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz KBPN i PARPA. Zatwierdzone przez Ministra Zdrowia standardy dotyczą stacjonarnych placówek leczenia uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Nie odnoszą się one do placówek ambulatoryjnych oraz oddziałów detoksykacyjnych. Poddanie się akredytacji jest dobrowolne i zależy wyłącznie od decyzji zarządzających placówką.

Akredytacja to sprawdzone i skuteczne narzędzie, pomagające uzyskać jak najlepszą jakość oferowanych usług. Posługuje się ona jawnymi, okresowo modyfikowanymi standardami, które mają stymulować placówki ubiegające się o akredytację lub już ją posiadające do utrzymania świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów na możliwie wysokim poziomie. Jej wielką zaletą jest to, że każda ubiegająca się o nią placówka, zanim o akredytację wystąpi, może na podstawie opracowanych, publicznie znanych standardów dokonać samooceny i wyrównać ewentualne niedociągnięcia.

Wniosek o przyznanie akredytacji będzie można składać w Ośrodku Akredytacji, który znajduje się przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie (CMJ). Akredytacja przyznawana jest po przeprowadzeniu wizytacji przez specjalnie wyszkolonych wizytatorów. Uzyskanie minimum 75% możliwej do uzyskania punktacji skutkuje udzieleniem akredytacji na 3 lata. Wynik poniżej 75% skutkuje odmową. Ośrodek udziela także wszelkich wyjaśnień o sposobach interpretacji standardów.

Potwierdzeniem udzielenia akredytacji jest certyfikat, podpisywany przez Ministra Zdrowia na okres 3 lat. Na okres obowiązywania certyfikatu przyznawane jest:

  • prawo posługiwania się logo akredytacji,
  • możliwość zaopatrzenia nazwy jednostki certą (specyficzny znak CERTA) wskazującą, iż jest to jednostka akredytowana.

Nad całością działań zmierzających do poprawy jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych czuwa powołane przez Ministra Zdrowia Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Obwieszczenie MZ w sprawie standardów dostępne jest na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl

 

Bogusława Bukowska, boguslawa.bukowska@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii