Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Newsletter / Newsletter 5 (09) 2012 / Program CANDIS w Polsce
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Program CANDIS w Polsce
Na początku grudnia 2012 r., po ośmiu miesiącach wdrażania programu Candis w Polsce, odbyło się w Warszawie seminarium ewaluacyjne zorganizowane przez Krajowe Biuro. To była dobra okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji nad bieżącymi problemami.

Spotkanie poprowadziła dr Eva Hoch z Uniwersytetu Monachijskiego. Jej obecność była bardzo cenna ze względu na wieloletnie doświadczenie związane z realizacją projektu. Brała udział w powstawaniu, wdrażaniu i ewaluowaniu programu w Niemczech, a także innych krajach Europy Zachodniej. Dr Eva Hoch jest również współautorką podręcznika Candis.

Zaproszeni realizatorzy programu mogli podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami, sukcesami i wyzwaniami. W czasie spotkania nie zabrakło możliwości omówienia trudniejszych przypadków pacjentów i wypracowania sposobów postępowania. Przeprowadzona superwizja okazała się bardzo wartościowym doświadczeniem dla specjalistów realizujących Candis. Dyskutowano również kwestię dostosowania podręcznika do warunków polskich.

Candis to krótkoterminowy modułowy program terapii dla osób z wiodącą diagnozą uzależnienia od przetworów konopi. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali jego zalety – nowatorstwo, ustrukturalizowanie, skuteczność oraz możliwość wyboru celu terapii.

Z uwagi na trend wzrostowy używania konopi, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, wdrażanie programu ma ogromne znaczenie. Uczestnicy spotkania postulowali większą promocję programu Candis wśród problemowych użytkowników konopi, terapeutów, a także wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej, edukacji oraz mediów.

 

Autor: Katarzyna Żylińska, katarzyna.zylinska@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii