Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Newsletter / Newsletter 1 (05) 2012 / Nowe zadania dla specjalistów terapii uzależnień – ewidencja specjalistów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Nowe zadania dla specjalistów terapii uzależnień – ewidencja specjalistów
Dnia 26 marca 2012 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zakończyło zbieranie wniosków zgłoszeniowych specjalistów terapii uzależnień, którzy wyrazili zainteresowanie współpracą z organami wymiaru sprawiedliwości w charakterze „biegłych” opiniujących na temat uzależnienia osób oskarżonych.

Te nowe zadania związane są z Rozporządzeniem w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, podpisanym w dniu 5 stycznia 2012 r. przez Ministra Sprawiedliwości. Stanowi ono akt wykonawczy dla zmiany wprowadzonej do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w której dodano ustęp zobowiązujący sądy lub prokuraturę do zebrania informacji na temat oskarżonego, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on osobą uzależnioną lub używającą szkodliwie substancji psychoaktywnej. Czynności zbierania informacji na temat oskarżonego będzie dokonywał specjalista terapii uzależnień posiadający odpowiedni certyfikat, wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Z końcem marca Krajowe Biuro zakończyło pracę nad drugą edycją ewidencji. Obecnie w rejestrze znajduje się 116 specjalistów terapii uzależnień deklarujących gotowość współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości. Zaktualizowana lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i znaleźć można ją pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-narkomanii/. W myśl Rozporządzenia, kolejne zaktualizowane wersje ewidencji, Krajowe Biuro będzie przekazywać Ministerstwu Sprawiedliwości do końca każdego kwartału.

Nie udało się uzyskać stanu, w którym wszystkie województwa, a w szczególności sądy rejonowe, byłyby reprezentowane przez choć jednego specjalistę. Dlatego serdecznie zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń, wszystkie osoby, które są zainteresowane wpisaniem do ewidencji w kolejnej edycji. Zachęcamy tym bardziej, że możliwość wykonywania czynności zbierania informacji może być dla osób posiadających certyfikat ważnym elementem w procesie specjalizacji zawodowej.

Zapraszamy również do zadawania pytań odnośnie ewidencji. Można je kierować na adres e-mail: dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 22 641 15 01  w. 118.

Treść Rozporządzenia wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Biura w sekcji Prawo/Rozporządzenia.

 

Autor: Dorota Wieczorek

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii