Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2011-11-02
Kampania społeczna "Nie bądź Lekkomyślny"
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczyna kampanię społeczną dotyczącą zagrożeń związanych z zażywaniem leków sprzedawanych bez recepty, pod hasłem "Nie bądź LEKkomyślny".
2011-09-13
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2011 z dnia 9 września 2011 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
2011-09-01
Europejska Nagroda Prewencji Kryminalnej
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie tegorocznej Europejskiej Nagrody Prewencji Kryminalnej oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości pn: „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii