Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2012-02-06
Ewidencja specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że z końcem stycznia zakończyły się prace związane z tworzeniem pierwszej edycji ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, które weszło w życie 5 stycznia 2012 r.
2012-01-31
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Poniżej zamieszczamy listę wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygniecia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 4 listopada 2011 roku.
2012-01-30
Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” - Action Grants 2011/2012.
Na stronie Komisji Europejskiej ukazało się zaproszenie do składania projektów w ramach tzw. Action Grants 2011/2012 czyli grantów przeznaczonych na realizację konkretnych projektów w ramach programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” (Drug Prevention and Information). Termin składania aplikacji mija 17 kwietnia 2012 r. o godzinie 12.00.
2012-01-12
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora / specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja wiosenna 2012 rok
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27, ust. 5 i 6 (Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w sesji wiosennej 2012 roku w ramach specjalistycznego szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień.
2011-12-12
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
W dniu 9 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
2011-11-28
III Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN organizuje III Ogólnopolską konferencję przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. Do udziału w konferencji zapraszamy również gminy zainteresowane udziałem w ww. projekcie.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii