Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2013-07-19
Ogłoszenie o projekcie szkoleniowym z zakresu uzależnień behawioralnych
Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym z zakresu uzależnień behawioralnych, który organizowany jest w ramach programu Ministra Zdrowia: "Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych".
2013-07-16
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:
2013-07-04
Serwis Informacyjny Narkomania on-line
Drugi w 2013 roku numer Serwisu Informacyjnego Narkomania jest już dostępny on-line na stronie Krajowego Biura
2013-06-26
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 2013
26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii oraz dla podkreślenia, że zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.
2013-05-29
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Poniżej zamieszczamy listę wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 12 marca 2013 roku.
2013-05-29
Szkolenie na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard i pracoholizm).
2013-05-28
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 programu Candis
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2013r dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii: Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków
2013-05-22
Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na uzyskanie rekomendacji Dyrektora do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie: specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii