Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2013-09-11
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 11 września 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
2013-09-06
Ogłoszenie w gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego II
Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego w postaci mebli i sprzętu komputerowego innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
2013-08-19
Ogłoszenie w gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego
Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego w postaci mebli i sprzętu komputerowego innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
2013-08-12
Konferencja "Dialog Motywujący - metoda skutecznego pomagania" Kraków 6-7 października 2013r.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania”
2013-07-30
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja jesienna 2013 rok
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w sesji wiosennej 2013 roku w ramach specjalistycznego szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień.
2013-07-29
Szkolenia dla kadry medycznej
Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął rekrutację kadry medycznej na szkolenia organizowane w ramach Projektu KIK/68 pn. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
2013-07-24
Ogłoszenie w sprawie Konkursu Badawczego 2013
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), zgodnie z Art. 6, ust. 3, pkt. 5 oraz pkt. 12 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) zaprasza do konkursu podmioty zajmujące się tematyką badawczą i zainteresowane realizacją projektów badawczych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii