Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2016-01-07
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja WIOSNA 2016
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.
2016-01-05
Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego serdecznie zapraszają do Opola na seminarium warsztatowe przeznaczone dla osób pracujących w organizacjach prowadzących programy profilaktyczne. Seminaria są organizowane w ramach programu "Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień". Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2016 r. (sobota) w Opolu. Udział jest bezpłatny. Zapisy na stronie www.profnet.org.pl/ewaluacja-seminaria-warsztatowe.
2015-12-08
Seminarium - Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy serdecznie zapraszają do Torunia lub Bydgoszczy na seminarium warsztatowe przeznaczone dla osób pracujących w organizacjach prowadzących programy profilaktyczne. Seminaria są organizowane w ramach programu "Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień". Szkolenia odbędą się 18 grudnia 2015 r. (piątek) w Toruniu oraz 19 grudnia 2015 r. (sobota) w Bydgoszczy. Udział jest bezpłatny. Zapisy na stronie www.profnet.org.pl/ewaluacja-seminaria-warsztatowe.
2015-12-02
Zapraszamy na debatę na temat profilaktyki. Kraków 4 grudnia 2015
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Fundacja Praesterno, serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych na debatę dotyczącą profilaktyki uzależnień organizowaną w ramach programu Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień. Debata odbędzie się 4 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim, ul. Racławicka 56, Kraków, Sala Obrad Sejmiku, VII piętro, w godzinach 10:00 – 14:40, rejestracja od godz. 9.30. Udział jest bezpłatny. Zapisy na stronie debaty.profnet.org.pl.
2015-12-01
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2016 – 2018 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W DZIEDZINIE NARKOMANII POD NAZWĄ „PROWADZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ PORADNI INTERNETOWEJ”.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2016 – 2018 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W DZIEDZINIE NARKOMANII POD NAZWĄ „PROWADZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ PORADNI INTERNETOWEJ”.
2015-12-01
Zmiana ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
W związku z błędem technicznym powstałym przy przetwarzaniu danych, załącznik do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora KBPN nie odzwierciedla kompletnej listy programów oddalonych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu. Listę ofert uzupełnioną o brakujące oddalone oferty zawiera Załącznik do Zarządzenia nr 16/2015 Dyrektora KBPN zmieniającego Zarządzenie nr 14/2015.
2015-12-01
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 7 września 2015 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
2015-11-30
PRZESUNIĘCIE TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2016r. NA STRONIE KRAJOWEGO BIURA
Szanowni Państwo, W związku z trudnościami technicznymi ogłoszenie o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert będzie zamieszczone na stronie KBPN w dniu jutrzejszym. W dniu dzisiejszym ogłoszenie wyników jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Konkursy/Ogłoszenia strona BiP W dniu jutrzejszym zostaną także przesłane do Państwa pisma zawiadamiające o przyjęciu lub oddaleniu/odrzuceniu złożonej ofert/ oferty. Przepraszamy za niedogodności.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii