Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2013-01-29
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii decyzją z dnia 29 stycznia 2013 roku rozstrzygnął konkurs ogłoszony w dniu 10 listopada 2012 roku na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.
2013-01-08
Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza na X edycję Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków Moduł II.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w obszarze uzależnień od narkotyków, przygotowuje do uzyskania certyfikatu specjalisty/instruktora terapii uzależnień.
2012-12-31
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie Poradni Internetowej w latach 2013-2015
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2012 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej w latach 2013-2015.
2012-12-31
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na rok 2013
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2012 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2013.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii