Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2013-12-31
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 11 września 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2013 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
2013-12-30
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą "Serwis Informacyjny. Narkomania".
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2013 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą "Serwis Informacyjny. Narkomania".
2013-12-12
Podręcznik profilaktyki narkomanii dla krajów Centralnej Azji
Problem narkotyków i narkomanii daje się we znaki większości krajów świata. Kraje Azji Centralnej są szczególnie narażone ze względu na geograficzne położenie na szlakach tranzytowych przemytu narkotyków z Azji, głównie z Afganistanu, do Europy. Wzdłuż tych szlaków pewna część przemycanych narkotyków pozostaje do wykorzystania w krajach tranzytowych. Znajdują tam podatny grunt z racji ekonomicznych trudności, z jakimi zmagają się kraje tego regionu oraz zmiany społecznej, jakiej doświadczają w wyniku procesu transformacji po upadku komunizmu i uzyskaniu niepodległości. Jak przekonują dane epidemiologiczne w krajach Centralnej Azji narkotyki stanowią poważny problem, przyczyniający się w istotny sposób do obniżenia jakości życia społeczeństw. Stąd przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi jeden z priorytetów polityki państw regionu oraz przedmiot ożywionej współpracy międzynarodowej.
2013-11-27
Ogólnopolska konferencja pn. „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne w pracy konsultanta punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżurnego telefonu zaufania ”
Fundacja ETOH, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd m.st. Warszawa zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji pn. „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne w pracy konsultanta punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżurnego telefonu zaufania ”.
2013-11-19
„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii