Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Fundacja Vis Salutis na znak wspólnoty i solidarności ze społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) uruchamia psychologiczną pomoc telefoniczną. 

Pod numerem telefonu: 888-960-980, codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.

https://vissalutis.pl/poradnia-psychologiczna/

 

 

2011-09-13
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2011 z dnia 9 września 2011 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
2011-09-01
Europejska Nagroda Prewencji Kryminalnej
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie tegorocznej Europejskiej Nagrody Prewencji Kryminalnej oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości pn: „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”.
2011-08-25
Konferencja "Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem"
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizują w dniach 3-5 października 2011 roku ogólnopolską konferencję poświęconą pracy z młodzieżą z problemem narkotykowym i alkoholowym.
2011-08-17
Szkolenie dla trenerów programu Unplugged
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór kandydatów na trenerów programu profilaktycznego Unplugged, do zadań których należeć będzie szkolenie bezpośrednich realizatorów programu (nauczycieli, pedagogów /psychologów szkolnych).
2011-08-08
III szkolenie dla realizatorów programu FreD goes net
W dniach 19 - 22. 09. 2011 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii organizuje szkolenie przygotowujące certyfikowanych realizatorów programu wczesnej interwencji, adresowanego do młodych osób używających narkotyków.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii