Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2016-03-04
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 24), ogłasza konkurs na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:
2016-02-24
Internetowa transmisja z konferencji "Programy rekomendowane – szansa czy bariera profilaktyki uzależnień?"
Fundacja Praesterno i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii serdecznie zapraszają do obejrzenia w Internecie przebiegu konferencji "Programy rekomendowane – szansa czy bariera profilaktyki uzależnień?".
2016-02-09
Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno serdecznie zapraszają na seminarium warsztatowe przeznaczone dla osób pracujących w organizacjach prowadzących programy profilaktyczne. Seminarium jest organizowane w ramach programu "Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień". Seminarium odbędzie się 20 lutego 2016 r. (sobota) w Warszawie. Udział jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (10) – decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na stronie www.profnet.org.pl/ewaluacja-seminaria-warsztatowe
2016-02-05
Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu.
Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu adresowanym do realizatorów programów profilaktycznych w środowisku szkolnym o nazwie: „Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym”.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii