Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2016-08-04
UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie przygotowujące do realizacji programu FreD. Liczba miejsc ograniczona.
Program FreD jest, opracowanym w Niemczech, programem wczesnej interwencji przeznaczonym dla osób w wieku 15-21 lat, używających okazjonalnie lub szkodliwie narkotyków. Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej; realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego. W latach 2007-2010 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało i pilotażowo wdrożyło program w Polsce, w ramach międzynarodowego projektu FreD goes net, koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen Lippe – Koordinationsstelle Sucht z siedzibą w Münster.
2016-07-08
Nowa odsłona strony internetowej i serwisu www.programyrekomendowane.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje, że dnia 8.07.2016 r. uruchomiony został interaktywny serwis promujący programy profilaktyczne oparte na podstawach naukowych, o sprawdzonej skuteczności www.programyrekomendowane.pl
2016-07-01
Ogłoszenie dotyczące Konkursu Badawczego 2016
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), zgodnie z Art. 6, ust. 3, pkt. 5 oraz pkt. 12 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224) zaprasza do konkursu podmioty zajmujące się tematyką badawczą i zainteresowane realizacją projektów badawczych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
2016-06-24
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 4 marca 2016 roku, z terminem składania wniosków do 31 marca 2016r.
2016-06-21
Ogłoszenie w sprawie pracy w Dziale Profilaktyki i Edukacji Publicznej
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje osoby do pracy (na zastępstwo) na stanowisku specjalisty ds. profilaktyki uzależnień.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii