Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Fundacja Vis Salutis na znak wspólnoty i solidarności ze społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) uruchamia psychologiczną pomoc telefoniczną. 

Pod numerem telefonu: 888-960-980, codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.

https://vissalutis.pl/poradnia-psychologiczna/

 

 

2015-02-20
Informacja w sprawie terminu ogłoszenia listy wniosków na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych składanych w terminie do 30 listopada 2014 roku.
Krajowe Biuro ponownie uprzejmie informuje, że lista wniosków na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków złożonych w terminie do 30 listopada 2014 roku nadal oczekuje na akceptację Ministra Zdrowia. Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
2015-01-12
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja WIOSNA 2015
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.
2015-01-08
NABÓR NA SZKOLENIE REALIZATORÓW PROGRAMU CANDIS
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie realizatorów programu CANDIS.
2014-11-28
Zmiana terminu nadsyłania preliminarzy
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, iż został przesunięty termin sporządzania preliminarzy na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2015. Preliminarze w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu TrimTab należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2014r.
2014-11-26
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 13/2014 z dnia 1 września 2014 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii