Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2019-05-24
III Międzynarodowa Konferencja pn. „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja „Res Humanae” zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji pn. „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”.
2019-05-23
Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2019 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia z terminem naboru do dnia 9 kwietnia br.
Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu dzisiejszym listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz listę wniosków odrzuconych oraz oddalonych.
2019-05-22
VI Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Inspiracje i perspektywy.”
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Inspiracje i perspektywy.” organizowanej w Warszawie, w dniach 25-27 czerwca 2019 r.
2019-05-15
Specjalistyczne szkolenie w zakresie Profilaktyki uzależnień – program pilotażowy
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Stowarzyszenie Natanaelum zaprasza na pilotażowe szkolenie z profilaktyki uzależnień. Celem szkolenia jest przygotowanie osób do realizacji działań z zakresu Profilaktyki uzależnień w różnych środowiskach.
2019-05-14
Szkolenie dla realizatorów "CANDIS" 2019
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”.
2019-05-11
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - z terminem naboru ofert do 14 marca 2019 r.
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2019 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, z terminem naboru ofert do 14 marca 2019 r.
2019-05-11
Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2019 r. zadania: wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net, finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem składania wniosków do 21 marca 2019 r.
Poniżej zamieszczamy listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz listę wniosków odrzuconych oraz oddalonych.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii