Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2015-06-10
Raport z badań "Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowanie uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych"
Poniżej publikujemy raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej pn. "Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych".
2015-05-22
Informacja dotycząca praktyk studenckich
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.
2015-05-22
Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2015
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz BIP KBPN do dnia 10 czerwca br.
2015-05-07
III ZJAZD REALIZATORÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FRPH
Fundacja PSYCHE zaprasza do udziału w III zjeździe realizatorów programów finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2015-05-05
Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień
Fundacja Praesterno w partnerstwie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii zaprasza do udziału w pilotażowym programie szkoleniowym przygotowującym do pracy w obszarze profilaktyki uzależnień.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii