Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2016-12-05
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Stowarzyszenie MONAR zapraszają do udziału w programie adresowanym do nauczycieli – „Szkolne superwizje”.
Jednym z elementów tego projektu są jednodniowe konferencje nt. „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą”.
2016-11-30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2016 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
2016-11-21
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2016 roku, z terminem składania wniosków do 1 września 2016r.
Poniżej zamieszczamy, listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2016-11-18
Informacja na temat Wspólnoty Anonimowych Narkomanów
Wspólnota Anonimowych Narkomanów, będąca częścią światowej Wspólnoty Narcotics Anonymous, istnieje w Polsce od 1988 r. i aktualnie prowadzi 120 grup mityngowych w całym kraju.
2016-10-28
Szkolenie w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii