Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

na tej stronie znajdziesz wszystkie aktualności:

2013-12-12
Podręcznik profilaktyki narkomanii dla krajów Centralnej Azji
Problem narkotyków i narkomanii daje się we znaki większości krajów świata. Kraje Azji Centralnej są szczególnie narażone ze względu na geograficzne położenie na szlakach tranzytowych przemytu narkotyków z Azji, głównie z Afganistanu, do Europy. Wzdłuż tych szlaków pewna część przemycanych narkotyków pozostaje do wykorzystania w krajach tranzytowych. Znajdują tam podatny grunt z racji ekonomicznych trudności, z jakimi zmagają się kraje tego regionu oraz zmiany społecznej, jakiej doświadczają w wyniku procesu transformacji po upadku komunizmu i uzyskaniu niepodległości. Jak przekonują dane epidemiologiczne w krajach Centralnej Azji narkotyki stanowią poważny problem, przyczyniający się w istotny sposób do obniżenia jakości życia społeczeństw. Stąd przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi jeden z priorytetów polityki państw regionu oraz przedmiot ożywionej współpracy międzynarodowej.
2013-11-27
Ogólnopolska konferencja pn. „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne w pracy konsultanta punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżurnego telefonu zaufania ”
Fundacja ETOH, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd m.st. Warszawa zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji pn. „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne w pracy konsultanta punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżurnego telefonu zaufania ”.
2013-11-19
„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.
2013-11-05
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii