Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

na tej stronie znajdziesz wszystkie aktualności:

2015-05-07
III ZJAZD REALIZATORÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FRPH
Fundacja PSYCHE zaprasza do udziału w III zjeździe realizatorów programów finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2015-05-05
Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień
Fundacja Praesterno w partnerstwie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii zaprasza do udziału w pilotażowym programie szkoleniowym przygotowującym do pracy w obszarze profilaktyki uzależnień.
2015-04-21
Ogłoszenie o naborze na szkolenie
Ogłoszenie o naborze na szkolenie przeznaczone dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2015-04-16
Ogłoszenie o naborze pracownika
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje do działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych osoby na stanowisko Młodszego Specjalisty
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii