Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2020-04-22
Infolinia pomocowa w czasie kwarantanny domowej
W zwiąku z koniecznością przebywania w domu z powodu pandemii zachęcamy wszystkie osoby, które przeżywają trudności rodzinne, w szczególności doświadczają przemocy domowej do skorzystania ze specjalnie uruchomionej w tym celu infolinii.
2020-04-20
Decyzja Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania do staży i superwizji klinicznych, realizowanych w 2020 r. i kontynuowanych w 2021 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków
W wyniku rozpatrzenia odwołań od decyzji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 23 marca 2020 roku dotyczącej przyznanych dofinansowań Dyrektor Krajowego Biura przekazuje zaktualizowaną listę osób, które otrzymały dofinansowanie.
2020-04-17
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN
W związku z pytaniami dotyczącymi realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, co następuje:
2020-03-31
Ruszyła akcja "nakwarantannieniepiję"
Rzućmy wyzwanie kwarantannie! Zamknięcie ludzi w domach stało się szczególnym wyzwaniem dla osób uzależnionych. Utrudnione korzystanie ze wsparcia, samotność,  niepokój i lęk powodują - jak mówi wiele osób - „ciśnienie, które trudno wytrzymać”.
2020-03-27
Komunikat w sprawie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.
Ze względu na wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz związane z epidemią ograniczenia w funkcjonowaniu życia publicznego, Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zarządzeniem nr 14 z dnia 26 marca 2020 r. zmienił treść ogłoszenia z dnia 5 marca 2020 r. o Konkursie wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021.
2020-03-22
Komunikat dla realizatorów umów realizowanych na zlecenie KBPN ze środków będących w dyspozycji Biura.
Komunikat dla realizatorów umów realizowanych na zlecenie KBPN ze środków będących w dyspozycji Biura.
2020-03-18
Komunikat NFZ w sprawie teleporad w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii