Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2021-08-31
Komunikat w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii przypomina, że z dniem 5 września 2021 r. wejdą w życie przepisy art. 4 ust. 3 i 4 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) – dalej: „Ustawa”.
2021-08-31
Zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym dla partyworkerów
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Towarzystwem Nowa Kuźnia zapraszają do udziału w szkoleniu: „Partyworking – teoria, praktyka”.
2021-08-31
Komunikat do Zarządzenia nr 30/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 12.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2021 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej
Uprzejmie informuję, iż w związku ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na zadanie konkursowe „Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich” z 128 874,80 zł. na 288 874,80 zł. wydłużony zostaje termin składania wniosków z dnia 31 sierpnia do dnia 7 września 2021 r.
2021-08-24
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2022 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2022 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 30 czerwca 2021 r.
2021-08-12
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w 2021 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (sierpień)
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w 2021 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2021-08-11
Ogłoszenie o szkoleniu dla nowych realizatorów FreD Goes Net Łódź 2021
Program FreD jest programem wczesnej interwencji skierowanym do młodzieży używającej substancji psychoaktywnych okazjonalnie lub szkodliwie (profilaktyka wskazująca i selektywna). Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii