Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2021-09-13
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki
2021-09-11
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 10 września 2021 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
2021-09-07
Ogłoszenie o szkoleniu dla realizatorów programu Candis
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”.
2021-09-07
Ogłoszenie o szkoleniu z Dialogu Motywującego dla realizatorów programu Candis
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie z podstaw Dialogu Motywującego dla nowych realizatorów programu CANDIS w dniach 29 - 30 września 2021 roku w Warszawie
2021-09-03
Ogłoszenie o szkoleniu dla nowych realizatorów FreD Goes Net Łódź 2021
Program FreD jest programem wczesnej interwencji skierowanym do młodzieży używającej substancji psychoaktywnych okazjonalnie lub szkodliwie (profilaktyka wskazująca i selektywna). Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.
2021-09-01
Zaproszenie do udziału w konferencji
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją "Res Humanae" zaprasza do udziału w trybie ONLINE w VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka. Profilaktyka ryzykownych zachowań”, która odbędzie się w dniach 6-8 września 2021 r.
2021-08-31
Zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym dla pracowników sądów
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Towarzystwem Nowa Kuźnia zapraszają do udziału w szkoleniu: „Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii