Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / O narkotykach i narkomanii / Narkotyki / Leki
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Leki

  Wygląd

leki uspokajające
i nasenne 
(barbiturany
  i benzodiazepiny)      

- kapsułki i tabletki
- ampułki

Drogi przyjmowania

leki uspokajające
i nasenne
(barbiturany
i benzodiazepiny

- doustnie
- dożylnie
- domięśniowo

Leki - objawy używania

Objawy użycia:

Małe dawki dają poczucie odprężenia, większe powodują senność i stan jak po upojeniu alkoholowym.

Zwróć uwagę na:

Leki, opakowania po lekach, igły, strzykawki, ampułki.

Długotrwałe używanie:

Prowadzi do uzależnienia psychicznego i fizycznego, zwiększa się tolerancja na leki, co oznacza, że trzeba przyjmować coraz większe dawki, pogarsza się ogólny stan zdrowia, obniża się poziom intelektualny, istnieje duże zagrożenie przedawkowania prowadzące do śpiączki lub śmierci. Groźne w skutkach może być też mieszanie leków z alkoholem lub innymi środkami.

Leki - zespół abstynencyjny

 • Złe samopoczucie
 • Zaburzenia nastroju, lęk, niepokój, drażliwość, dysforia, apatia
 • Wzmożona męczliwość, zaburzenia koncentracji uwagi
 • Bezsenność, męczące sny
 • Nadwrażliwość na hałasy, zapachy, dotyk, dzwonienie w uszach, podwójne widzenie
 • Mrowienie skóry, drżenia i kurcze mięśniowe
 • Bóle głowy, brzucha
 • Poty, dreszcze (temp. do 38 C), wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna
 • Omamy wzrokowe, rzadziej słuchowe przy jasnej świadomości i zachowanym krytycyzmie do przeżywanych doznań
 • Wymioty, biegunka
 • Napady drgawek
 • Zaburzenia świadomości (majaczenie)
 • Napady drgawkowe, majaczenie występują przy niekontrolowanym odstawianiu leków, które były przyjmowane w dużych dawkach
 • Zazwyczaj nie wszystkie powyżej wymienione objawy występują w przebiegu zespołu abstynencyjnego, nasilone objawy zespołu ustępują w ciągu kilku dni
 • Pojedyńcze objawy zespołu abstynencyjnego np. zaburzenia snu, nastroju, lęk, niepokój mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy

Leki - leczenie

Detoksykacja

 • Detoksykacja powinna być planowanym leczeniem, ponieważ nieumiejętne, samodzielne przerywanie, zmniejszanie przyjmowania leków z tej grupy może stanowić zagrożenie nawet dla życia (napady drgawkowe, majaczenie)
 • Niezwykle ważnym elementem w leczeniu detoksykacyjnym jest zrozumienie przez pacjenta zasad leczenia oraz ich akceptacja
 • Bezwzględnie leczenie detoksykacyjne powinno być prowadzone przez lekarza
 • Zasadą leczenia detoksykacyjnego jest:
  • o ile zachodzi taka potrzeba zamiana dotychczas przyjmowanego leku na lek o podobnym działaniu ale o długim okresie wydalania z organizmu oraz
  • stopniowe, powolne zmniejszanie leku
 • Często leczenie detoksykacyjne w warunkach ambulatoryjnych jest zakończone niepowodzeniem z powodu „dobierania" leku przez leczonego
 • W Polsce są nieliczne oddziały szpitalne specjalizujące się w leczeniu tego typu pacjentów
 • U uzależnionych od kilku substancji psychoaktywnych np. od opiatów, leków uspokajających i alkoholu zasady postępowania detoksykacyjnego odnośnie leków uspokajających są takie same.
 • Często kontrolowanie ilości leków uspokajających, nasennych w moczu jest badaniem laboratoryjnym pomocnym w leczeniu i ocenie procesu odstawiania.
 • Leczenie zespołu abstynencyjnego może trwać nawet kilka tygodni (rzadko miesięcy)
 • Wsparcie psychoterapeutyczne oraz rodziny wpływa korzystnie na przebieg leczenia

Leczenie uzależnienia

 • Podstawowym postępowaniem leczniczym są długoterminowe (wielomiesięczne) oddziaływania psychoterapeutyczne w oparciu o abstynencję od substancji psychoaktywnych
 • W Polsce nie ma wybranych, specjalnych ośrodków, poradni dla leczenia tej grupy chorych. Leczenie odbywa się w ogólnodostępnych ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach dla osób uzależnionych czy zdrowia psychicznego, często też w poradniach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu.
 • Nie ma opracowanych standartów postępowania farmakoterapeutycznego w leczeniu uzależnienia: lekarze często stosują w celu łagodzenia poszczególnych objawów psychicznych leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, regulujące nastrój.
 • Nie stosowane są w lecznictwie metody farmakologiczne zapobiegające nawrotom przyjmowania leków uspokajających i nasennych np. analogiczne jak w leczeniu substytucyjnym osób uzależnionych od opiatów.
 • Jak dotychczas leczenie farmakologiczne oparte o „blokowanie" odpowiednich receptorów w centralnym układzie nerwowym w celu uniemożliwienia działania leku uzależniającego jest w fazie eksperymentalnej
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii