Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / O narkotykach i narkomanii / O testach
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
O testach
Wykrywanie i identyfikacja substancji psychoaktywnych w materiale biologicznym człowieka/w organizmie jest możliwa dzięki testom np: dostępnym w sieci aptek na terenie całego kraju.

 • Podstawowym materiałem biologicznym do oznaczania obecności substancji psychoaktywnych jest mocz.
 • Diagnostyka labratoryjna moczu pozwala wykazać czy i jakie substancje były przyjmowane oraz oznaczyć ich stężenie.
 • W ostatnich latach do tego celu używana jest również ślina, włosy
 • Badanie obecności substancji psychoaktywnych we krwi jest stosowane tylko w uzasadnionych sytuacjach (przez służby medyczne).
 • Pacjent powinien być poinformowany o potrzebie wykonania badania na obecność narkotyków w moczu i wyrazić na to zgodę.
 • W procedurze pobierania moczu w celu wykonania diagnostyki laboratoryjnej powinien uczestniczyć pracownik medyczny lub członek rodziny (eliminacja podmienienia próbki moczu). Osoba uczestnicząca przy oddawaniu moczu powinna być tej samej płci co badany.
 • Badanego należy poinformować o wyniku testu i konsekwencjach z tego wynikających.
 • Najczęściej stosowane są testy skiringowe (przesiewowe), a wśród nich testy paskowe oparte o metody immunochromatograficzne. Identyfikują one określone substancje psychoaktywne bez oznaczenia stężenia substancji w badanym moczu.
 • Zakres błędnych wyników w testach paskowych jest bardzo niewielki. Celem weryfikacji wyniku konieczne jest wykonanie badania w laboratoriach specjalistycznych.
 • Przykłady innych metod badania obecności i oznaczania stężenia substancji psychoaktywnych w materiale biologicznym to metody:
  • spektrometryczna,
  • chromatografia cienkowarstwowa,
  • testy radioimmunologiczne.
 • Testy paskowe są ogólnodostępne w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz w części placówkach leczniczych dla osób stosujących narkotyki.

Średni czas wykrywania substancji psychoaktywnej w moczu

 • amfetamina (2 - 4 dni)
 • konopie (2 - 7 dni; przy przewlekłym używaniu do 6 miesięcy)
 • ekstasy (2 -4 dni)
 • heroina (2 - 3 - 5 dni)
 • kokaina (2 - 3 dni)
 • metadon (7 - 8 - 10 dni)

Testy do wykrywania narkotyków w moczu - jak postępować z dziećmi?

Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zażywa narkotyki a wyczerpałeś już inne sposoby, by zdiagnozować sytuację - możesz sprawdzić to za pomocą testu. W większości aptek dostępne są testy, które wykrywają narkotyki w moczu na obecność amfetaminy, kokainy, morfiny, THC (marihuany, haszyszu).

Zanim kupisz i zrobisz test powinieneś wiedzieć:

 • ile czasu upłynęło od ewentualnego zażycia narkotyku,
 • czy to na pewno mocz osoby badanej,
 • dobrze także wiedzieć, jaki narkotyk może wchodzić w grę.

Kiedy test może być przydatny?

 • gdy dziecko zaprzecza, a masz podstawy sądzić, że jednak zażywa narkotyki,
 • gdy dziecko przestało używać narkotyków - dla kontroli utrzymania abstynencji.

Na jakie pytania odpowie test?

 • czy dziecko zażyło dany narkotyk w okresie tzw. "czułości testu" poprzedzającym badanie.

Na jakie pytania nie odpowie test?

 • czy ktoś jest uzależniony,
 • jak często bierze,
 • jak dużo zażył danego narkotyku.

Zawsze uważnie przeczytaj instrukcję dołączoną do testu i stosuj się ściśle do zaleceń, ponieważ testy różnią się między sobą w zależności od producenta. Musisz też brać pod uwagę możliwość pomyłki. Szybkie metody testowania mają swoje ograniczenia i minusy...

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii